Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Oct 23, 2017

Killarna diskuterar wifi-säkerhet och den uppmärksammade rapporten om sårbarheten "Krack".