Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

Jul 16, 2017

Olle intervjuar Mikko Hyppönen i Almedalen om hackning av val. 


Jul 2, 2017

De vanligaste problemen killarna stöter på i sitt arbete och den senaste globala hackerattacken.