Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

Oct 23, 2017

Killarna diskuterar wifi-säkerhet och den uppmärksammade rapporten om sårbarheten "Krack".


Oct 9, 2017

Olle och Kristoffer har finbesök! Robert Lagerström och Joakim Nydrén från Foreseeti gästar och pratar om hotmodellering.