Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

Feb 29, 2024

Med nya metoder kommer nya ställningstaganden. Vad är konsekvenserna av att polisen hackar tillbaka? Strategier bortom rätt och fel diskuteras, doxa, bränna eller radera och i vilken ordning?

Vill du ställa en fråga eller föreslå ämnen som du vill att vi ska prata om i framtida avsnitt? 
Skriv då till...


Feb 8, 2024


Pontus Kindblad från Bambuser berättar om säkerhetsaspekter i upphandlingar. Vilka väljer vi att arbeta tillsammans med genom upphandling? Vad kan vi värdera utöver pris? Hur går det till rent praktiskt, finns det genvägar till den perfekta upphandlingen? Nä, bara bra kompromisser.

Vill du ställa en fråga...