Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

Jun 15, 2023

Olle och Christoffer reder ut vanliga problem man kan stöta på i IT-säkerhetsprojekt men även hur man på bästa sätt kan undvika dem!

Vill du ställa en fråga eller föreslå ämnen som du vill att vi ska prata om i framtida avsnitt? 
Skriv då till @sakerhetssnack på twitter!