Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

Mar 28, 2024

"Sverige håller på att bli straffmyndigt" gällande cybersäkerhet!
Olle och Christoffer gästas av Rania Bemassi och Albert Koubov Gonzalez" för att gå igenom hur NIS2-direktivet ska implementeras i svensk lag och hur detta påför en hel del svenska organisationer nya lagkrav kring cybersäkerhet.

Vad föreslås...