Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

Dec 18, 2018

Killarna är tillbaka med ett rykande färskt Lucia-avsnitt. De pratar om Prioriteringar i dessa budgettider och nyheten att försäkringskassan får ta på sig IT-driften från många andra myndigheter.


Nov 23, 2018

Ännu ett specialavsnitt! Olle har bjudit in sin kollega Mikko Hyppönen för att prata om hur IT-säkerhetsbranschen behöver förändras i grunden. 


Nov 15, 2018

Christoffer är tillbaka! Killarna har fått ett önskemål från en lyssnare att prata om digitaliseringen av vården och ägnar avsnittet åt detta aktuella ämne. Veckans nyhet handlar om hur Kina funderar på att ta ytterligare kliv (bokstavligt talat) i sin kameraövervakning genom att införa...


Oct 23, 2018

Varför ska man inte förlita sig helt och hållet på hårddiskkryptering? Olle har med sig kollegan Pasi Saarinen då de två har forskat kring ämnet. Isabelle Lindgren intervjuar killarna om deras forskningsprojekt.


Oct 9, 2018

Olle är nyligen hemkommen från USA och grabbarna har massvis att ta igen. Mest snackas det om Red Teaming. De tar även upp den omtalade Facebook-läckan.