Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

Jan 18, 2024

Olle och Christoffer går igenom allt du velat veta om certifieringar.

Vill du ställa en fråga eller föreslå ämnen som du vill att vi ska prata om i framtida avsnitt? 
Skriv då till @sakerhetssnack på twitter!