Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

Feb 23, 2023

Olle och Chrisoffer pratar denna gång med Stefan Andersson, Lead Security Architect på Axis Communnications.

Det handlar om hotmodellering och om vikten av att utvecklare själva förstår riskerna innan själva produkten utvecklas.

https://www.axis.com/

Vill du ställa en fråga eller föreslå ämnen som du vill...