Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

Mar 25, 2018

Det stora nyhetsavsnittet! Christoffer har varit i Marocko och är fylld av energi och nya tankar! Men hans resa sammanfattas i korthet då killarna har så pass många nyheter att avhandla.


Mar 12, 2018

Killarna har fått en lyssnarfråga om säkerhetsstrategi. Hur vet man egentligen om man håller rätt nivå på sina säkerhetsinvesteringar? Det snackas även en hel del om PKI och en nyhet kopplad till ämnet.