Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Oct 12, 2020

I det här avsnittet pratar Olle och Christoffer igenom ett antal ämnen samt en lyssnarfråga: Finns det några säkerhetsrisker vid användning av dynamiska DNS-tjänster? Det pratas även om det nya säkerhetsprotokollet för tidssynkronisering: RFC-8915 samt ny utveckling och allmän diskussion kring fulldiskkryptering. Vad är säkrast; hårdvarukryptering eller mjukvarukryptering? 

Titta gärna in på Säkerhetssnacks twittersida: https://twitter.com/sakerhetssnack