Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Mar 31, 2021

I den tredje och sista delen av denna poddserie som avhandlar “sårbarhetens livscykel”, så har Olle och Christoffer bjudit in Marcus Forness från Cloudonly för att prata om svårigheterna som kan uppstå när det är dags att implementera en patch till en mjukvara, efter att man hittat och fixat en sårbarhet. Hur bör patchen distribueras och vilka försiktighetsåtgärder bör man anamma? Och hur ska man som företag/mjukvaruleverantör kommunicera kring en kommande patch?