Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Dec 11, 2017

Självkörande bilar kan upplevas som en nära verklighet men Olle och Christoffer ifrågasätter hur bilarna faktiskt ska fungera i praktiken. Christoffer rantar i vanlig ordning, och killarna pratar om nyheten gällande Bitcoins miljöpåverkan. De har också fått in en lyssnarfråga om varför det allt oftare dyker upp "IT-skandaler" hos myndigheter.