Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

Sep 11, 2018

Kristoffer har läst på om Cybernetik vilket skapar ett mustigt avsnitt om IoT! De kan heller inte låta bli att snudda vid det stundande valet.