Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

Jun 19, 2019

Det här avsnittet handlar om hur du kan ta steget och lära dig mer inom säkerhetsbranschen. De pratar om kommande konferenshändelser och kommer med lite boktips inför sommaren.