Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

Oct 24, 2019

I detta specialavsnitt gästas Christoffer av Emil Lundberg från Yubico för att prata om den nya autentiseringsstandarden WebAuthn som han varit med och tagit fram och hur vår framtid kommer kunna se ut när vi ska logga in till alla våra olika webbtjänster.

Emil vill tillägga, inom diskussionen om att använda...


Oct 3, 2019

Den här veckan avhandlar Olle och Christoffer hur konferensen SEC-T gick, om den nya produkten Microsoft Azure Sentinel är en hiss eller diss och det nya protokollet DNS over HTTPS, eller “DoH” och hur det används, eller inte längre kan användas för internetcensur.