Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

Nov 16, 2023

I detta avsnitt pratar Olle och Christoffer om bedrägerier. Hur identifierar man dom, vad kan vi göra åt dom och vilka svagheter kan vi identifiera hos bedragarna?

Vill du ställa en fråga eller föreslå ämnen som du vill att vi ska prata om i framtida avsnitt?
Skriv då till @sakerhetssnack på twitter!