Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

Aug 17, 2023

Första avsnittet efter semestern är en sprängfylld nyhetssammanfattning från DEF CON och Black Hat!

Vill du ställa en fråga eller föreslå ämnen som du vill att vi ska prata om i framtida avsnitt?
Skriv då till @sakerhetssnack på twitter!