Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

May 21, 2019

I detta specialavsnitt har Olle har bjudit in Martin Ekerå som är kryptolog vid MUST och doktorand vid KTH. Avsnittet handlar om kvantdatorer och vad de har för påverkan på kryptologi och IT-säkerhet.