Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

Jan 27, 2020

I det här specialavsnittet gästas Christoffer av Amelia Andersdotter och diskuterar lagförslaget för hemlig dataavläsning. Har polisen tillräckligt med resurser? Vad tycker Christoffer och Amelia egentligen, är de för eller emot?

Det bli en livlig diskussion och vi hör gärna era åsikter och frågor kring...