Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Nov 15, 2018

Christoffer är tillbaka! Killarna har fått ett önskemål från en lyssnare att prata om digitaliseringen av vården och ägnar avsnittet åt detta aktuella ämne. Veckans nyhet handlar om hur Kina funderar på att ta ytterligare kliv (bokstavligt talat) i sin kameraövervakning genom att införa gångstils-igenkänning.