Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Feb 6, 2018

Kompetensbrist spås bli årets stora trend i branschen! Vad beror detta på? Vad ska man göra åt det? Vill alla arbetsgivare bara ha en armé av hackers?! Tune in för att höra killarnas rant om den kommande apokalypsen.